برترین پودر چربی ایرانی

خدمات برگزیده شرکت نخل زیتون آذران

در دسترس بودن

تحویل بموقع محصول

تولید پیوسته

تولید پیوسته و بدون وقفه

منحصربفرد بودن

پودرهای چربی پارس فت همانند پودرهای حارجی دارای ظاهر گرانوله و سفید با اسانس استاندارد می باشند.

تولید ملی

تولید برترین برند پودرچربی ایرانی

بهترین پودر چربی ایرانی

پارس فت بهترین پودرچربی ایرانی با درصد خلوص ۹۹.۵ می باشد.

قیمت مناسب

اقتصادی شدن جیره